Festival organizuje Udruženje za zaštitu i prava životinja Sloboda za životinje iz Beograda, Srbija

Više o nama i našim aktivnostima možete naći na našoj web stranici www.sloboda-za-zivotinje.org ili na našoj veoma posećenoj fb stranici www.facebook.com/SlobodaZaZivotinje