Životinje su naši prijatelji a ne hrana

Cilj festivala je promovisanje miroljubivog način života  koji podrazumeva ishranu proizvodima biljnoga porekla, odevanje odećom od prirodnih i veštačkih materijala dobijenom bez nasilja nad životinjama, eko-kože ili eko-krzna, korišćenje kozmetičkih proizvoda koji nisu testirani na životinjama, miroljubiva poljoprivreda i gazdinstva organske i miroljubive poljoprivrede, razvrstavanje otpada radi  stvaranja komposta i reciklaže, štedljivo postupanje sa energijom i korišćenje obnovljivih izvora energije i promovisanje osnovnih prava za životinje, slobodan život životinja u skladu sa svojom vrstom i životnim staništem.

Pri ostvarivanju ciljeva će nam pomoći svi oni koji na bini žele pokazati svoje muzićke i umetničke talente i umeća kao i zanimljive veštine. Svi oni koji imaju dobar primer iz prakse i žele da ga podele sa učesnicima i posetiocima festivala, a što doprinosi ostvarivanju ciljeva festivala, dobro su došli na bini te se mogu prijaviti za učešće kao izvođači. Tu mogu spadati i predavanja i performansi.